http://www.bip.gov.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej Liceum Ogólnokształcącego w Dukli
Strona główna
Najważniejsze dokumenty
Porozumienia
Zamówienia publiczne
Redakcja
Instrukcja obsługi BIPu
Rejestr zmian


 
Porozumienia 
 
data publikacji:  08-05-2012 | 20:42
data ostatniej modyfikacji:  08-05-2012 | 21:09
autor dokumentu: Jarosław Drobiniak
ostatnio modyfikowal: Jarosław Drobiniak

Porozumienia i umowy pomiędzy Instytucjami a Szkołą mówiące o dalszej współpracy


Porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów a Zespołem Szkół nr 2 w Dukli 

Porozumienia o współpracy pomiędzy Bieszczadzkim Oddziałem Straży granicznej im. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu a Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana z Dukli w Zespole Szkół nr 2 w Dukli 
Porozumienia o współpracy pomiędzy 21. Batalionem Logistycznym Brygady Strzelców Podhalańskich a Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana z Dukli w Zespole Szkół nr 2 w Dukli 
Porozumienia o współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Krośnie a Zespołem Szkół nr 2 w Dukli 
   Porozumienia o współpracy pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie a Zespołem Szkół nr 2 w Dukli
   Porozumienia o współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Dukla a Zespołem Szkół nr 2 w Dukli 
   Porozumienia o współpracy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Pogotowiem Ratunkowym w Krośnie a Zespołem Szkół nr 2 w Dukli 

a  

 
 


Liceum Ogólnokształcące w Dukli Interaktywna Polska