http://www.bip.gov.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej Liceum Ogólnokształcącego w Dukli
Strona główna
Najważniejsze dokumenty
Procedury bezpieczeństwa
Regulaminy
BHP
Podręczniki
Programy
Rekrutacja
Zarządzenia
Ochrona Danych Osobowych
Sprawozdania finansowe
Porozumienia
Zamówienia publiczne
Redakcja
Instrukcja obsługi BIPu
Rejestr zmian


 
Najważniejsze dokumenty 
 
data publikacji:  17-03-2012 | 21:01
data ostatniej modyfikacji:  03-04-2021 | 19:40
autor dokumentu: Jarosław Drobiniak
ostatnio modyfikowal: Jarosław Drobiniak

Najważniejsze dokumenty Liceum Ogólnokształcącego w Dukli

 

   
Statut Szkoły

 Program profilaktyczno - wychowawczy. 

   Projekt arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

  

 

 
 


Liceum Ogólnokształcące w Dukli Interaktywna Polska