http://www.bip.gov.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 2 w Dukli
Strona główna
Najważniejsze dokumenty
Procedury bezpieczeństwa
Regulaminy
BHP
Podręczniki
Programy
Rekrutacja
Ochrona Danych Osobowych
Porozumienia
Zamówienia publiczne
Redakcja
Instrukcja obsługi BIPu
Rejestr zmian


 
Najważniejsze dokumenty 
 
data publikacji:  17-03-2012 | 21:01
data ostatniej modyfikacji:  12-05-2017 | 20:45
autor dokumentu: Jarosław Drobiniak
ostatnio modyfikowal: Jarosław Drobiniak

Najważniejsze dokumenty Zespołu Szkół nr 2 w Dukli

 

   
Statut Szkoły
Program Wychowawczy
Załącznik do Programu wychowawczego - Działania wychowawcze organizowane w szkole
Program Profilaktyki 

  

 

 
 


Zespół Szkół nr 2 w Dukli Interaktywna Polska