http://www.bip.gov.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej Liceum Ogólnokształcącego w Dukli
Strona główna
Najważniejsze dokumenty
Porozumienia
Zamówienia publiczne
Redakcja
Instrukcja obsługi BIPu
Rejestr zmian


 
Zamówienia publiczne 
 
data publikacji:  27-09-2012 | 22:14
data ostatniej modyfikacji:  01-10-2012 | 20:04
data wytworzenia dokumentu:  27-09-2012
autor dokumentu: Jan Drajewicz
ostatnio modyfikowal: Jarosław Drobiniak
   
Otwarty nabór na Partnera ponadnarodowego 27.09.2012

 Zespół Szkół nr 2 w Dukli, na podstawie art. 28a ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 tj. z późn. zm.),

ogłasza otwarty nabór na Partnera ponadnarodowego

do realizacji projektu „Wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia w Zespole Szkół nr 2 w Dukli”  z komponentem ponadnarodowym wdrażanego w ramach konkursu zamkniętego nr 37/POKL/9.1.2/PWP/2012 
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie/Poddziałanie: 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych.

 

Więcej informacji w załączniku >>> 

 
Zalaczniki:
ogloszenie-o-naborze-partnera.pdf
zal.-8.10-wzor-umowy-partnerskiej.pdf
zal.-8.11-wzor-listu-intencyjnego.pdf
kwestionariusz-partnera.pdf
««« powrót
 
 


Liceum Ogólnokształcące w Dukli Interaktywna Polska