http://www.bip.gov.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej Liceum Ogólnokształcącego w Dukli
Strona główna
Najważniejsze dokumenty
Porozumienia
Zamówienia publiczne
Redakcja
Instrukcja obsługi BIPu
Rejestr zmian


 
Strona 
 

Liceum Ogólnokształcące w Dukli
ul. Armii Krajowej 1,
38-450 Dukla
tel: (0-13) 433-00-08,


e-mail: liceum@dukla.pl 

Witryna internetowa szkoły: liceum.dukla.pl

Dyrektor szkoły p.o. – mgr Radosław Zięba

 

 
 
Etykieta 1
06.03.2012
Strona główna
>>>

 
 


Liceum Ogólnokształcące w Dukli Interaktywna Polska